Vresen.dk

FAKTABOKS om Vresen.dk

Vresen.dk er til usorterede indtryk og fotos. For sjov og for venner

Navnet "vresen.dk" er inspireret af en lille ubeboet ø i Storebælt mellem Nyborg og Lohals. Er ca. 1 km. lang.

Vresen er reservat. For at beskytte fuglelivet er færdsel og jagt forbudt 1.10.-30.6.
Info fra Naturstyrelsen

Jeg hedder Leif. Er på 31. år gift med med min kære Lis. Vi har fået Tobias og Thea som gave. - Holder også af af hav, fugle og en vild tur til en ø. - Bor i Aarhus og er præst ved Evangelisk Luthersk Frikirke. - Bibelord: Det sidste vers hos Matthæus (28,20).

Usorterede indtryk og fotos:

Min morfar havde sit husmandssted i Vesterhuse med udsigt til øen Vresen. Han fortalte om dengang, da der voksede egetræer på øen, og da der var et beboet hus. Men stormflod i 1922 fordrev de sidste beboere. Men et hus forblev stående på øen helt op til omkring 1960.

- I dag er Vresen en uanseelig sandrevle i Storebælt.

I 1960'erne sejlede far, Ole og jeg ud fra Vesterhuse i vore små 10-fods klinkbyggede træjoller, når vi skulle på strandjagt. Vi lagde anker og lokkefugle ud på revet mellem Smørstakken og Vresen. Fantastisk at se Nordlangeland i øst og solen stå op.

Enkelte somre gik turen til Vresen. Det var noget særligt. En ubeboet ø. Herligt at vandre rundt om den. Med Kobberdybet lidt syd for. Og måger, edderfugle, strandskader og marehalm. Bagende sol. Og kage og saft ventede i jollen, før vi sejlede hjemad til Vesterhuse. Dengang havde jeg intet fotoapparat. Derfor ingen fotos fra den tid. Heller ingen fremkaldelse - undtagen i ordene her - fra billederne i tankerne. - Drømmer om en tur til Vresen i min Wayfarer en kommende sommer. Tænk, at sejle ind i bugten på Langesand og trække jollen op på stranden en formiddag i juli. Og at gå de 2 km om rundt om øen i sand og grus og høre blåmuslingeskallerne knase - i solens varme.

Min bror Ole og Bente har stadig morfars husmandssted, hvorfra vi kan se Vresen. Dejligt.

Fotos:


Sejltur med Tobias i "Marie" L23, august 2006 til Avernakø og Ærø


Lis i Ebdrup, februar 2010

...
Hondje på Kraghøjvej februar 2010 - - - - - - -Hondje på Skejbygårdsvej 2009

www.vresen.dk. Leif G. Jensen. E-mail: leif - snabel a - vresen.dk